Karwia

Karwia jest położona na wschodnim krańcu Wybrzeża Słowińskiego, między Kanałem Karwinką i strugą Czarna Woda. Duże obszary Karwii objęte są formami ochrony przyrody – wybrzeże Karwi to część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostały obszar sołectwa jest częścią Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Karwia to również miejsce, w którym zobaczyć można kilka zabytków i są to: pensjonat, …