Karwia

Karwia jest położona na wschodnim krańcu Wybrzeża Słowińskiego, między Kanałem Karwinką i strugą Czarna Woda. Duże obszary Karwii objęte są formami ochrony przyrody – wybrzeże Karwi to część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, natomiast pozostały obszar sołectwa jest częścią Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Karwia to również miejsce, w którym zobaczyć można kilka zabytków i są to: pensjonat, kaplica i domy mieszkalne z początku ubiegłego wieku, krzyż przydrożny oraz kościół z połowy XX wieku. Przez Karwię przebiega też kilka szlaków turystycznych takich jak: niebieski szlak pieszy Nadmorski-Zatokowy, czerwony rowerowy szlak z Białogóry oraz szlak konny z Wejherowa.